IMPRESSIÓ OFFSET

L’impressió ÒFSET, és per a tirades llargues, on l’impressió digital no hi arriba. S’obté una alta qualitat en pràcticament tots els soports de paper i cartolines. Imprimim gairabé qualsevol format sobre qualsevol tipus de paper: targetes, targetons, sobres, bosses, fulls de carta, factures, albarans, paper autocopiatiu, blocs de notes, adhesius, folletos, catàlegs, revistes, llibres, mailings, flayers, cartells i pòsters, calendaris, carpetes, etiquetes, postals… etc.

Impremta digital i òfset

Mquatre Arts Gràfiques és una empresa que, desde 1984, es dedica a la impressió òfset i impressió digital, així com al disseny gràfic, la copisteria i múltiples aplicacions relacionades amb el món de la impressió, la publicitat i el packaging. La combinació de tots aquests elements en un mateix centre, ens permet escurçar i optimitzar els processos de producció, oferint un major control i una màxima qualitat i així oferir els millors serveis al millor preu. La nostra raó de ser és oferir a les empreses i particulars una identitat gràfica adaptada a les necessitats de comunicació, donant així un valor afegit als seus productes. Creiem que una bona imatge ajuda a fer més competitiva una empresa, i això és exactament el que oferim.